Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Opocznie

Kierownictwo

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W OPOCZNIE

insp. Konrad Kobierski

 

 

 Zastępca Komendanta Powiatowgo Policji w Opocznie

mł. insp.Wojciech Dworak