Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Opocznie

Kierownictwo

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W OPOCZNIE

mł.insp. Konrad Kobierski

 

 

p.o. Zastępca Komendanta Powiatowgo Policji w Opocznie

podinsp. Wojciech Dworak