Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Odznaczeni i wyróżnieni przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi

Na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi odbyła się uroczysta zbiórka kadry kierowniczej garnizonu łódzkiego, w trakcie której ślubowanie złożyli nowo przyjęci policjanci. Wręczono także medale za zasługi dla policji i za długoletnią służbę oraz nagrody przyznane przez Komendanta Głównego i Wojewódzkiego Policji funkcjonariuszom wyróżniającym się w służbie. Wśród odznaczonych znalazło się także dwoje opoczyńskich policjantów. Medale za zasługi dla Policji odebrali również: Starosta Opoczyński Józef Róg, Wicestarosta Opoczyński Marcin Baranowski. Wyróżnienie otrzymał także starszy dzielnicowy asp. Piotr Laskowski za zajęcie I miejsca w konkursie „Dzielnicowy Roku”

W uroczystości wzięli udział  Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński, Wicewojewoda Łódzki Pan Karol Młynarczyk, przedstawiciel Prezydent Miasta Łodzi Pan Krzysztof Zabielski, przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939, Komendanci Miejscy/Powiatowi, kadra kierownicza garnizonu łódzkiego oraz rodziny nowo przyjętych policjantów

Tego dnia ślubowało 75 nowo przyjętych policjantów (13 kobiety i 62 mężczyzn), którzy rozpoczęli służbę 24 września 2018 roku. Było to szóste przyjęcie nowych mundurowych w 2018 roku. Do września br. szeregi łódzkiej policji zasiliło 145 osób, a wśród nich 28 kobiet i 117 mężczyzn. Funkcjonariusze wypowiedzieli słowa roty, które odebrał Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński.

Następnie Wicewojewoda wraz Komendantem  Wojewódzkim Policji w Łodzi, wręczyli medale przyznane przez Prezydenta RP oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji . 

Złoty Medal za Zasługi dla Policji otrzymali m.in. - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi Pan Włodzimierz Kalinowski, Starosta Opoczyński Pan Józef Róg.

Srebrny Medal za zasługi dla Policji otrzymał także Wicestarosta Opoczyński Pan Marcin Baranowski.

Wśród odznaczonych było także dwoje opoczyńskich policjantów.

Srebrny medal za długoletnią służbę otrzymała nadkom. Anna Wojciechowska , natomiast  podinsp. Damian Kmita otrzymał brązowy medal także za długoletnia służbę.

Komendant Wojewódzki Policji wyróżnił 62 funkcjonariuszy z naszego garnizonu, w tym  asp. Piotra Laskowskiego –laureata konkursu „Dzielnicowy Roku”.

 Insp. Andrzej Łapiński pogratulował nagrodzonym, stawiając ich za wzór dla ślubujących dziś funkcjonariuszy.

 

/opr. na podst. KWP Łódź- asp.szt. B. Stępień /