Debata z nauczycielami - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Opocznie

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Debata z nauczycielami

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie odbyła się konferencja, w której udział wzięli dyrektorzy, pedagodzy i psycholodzy na co dzień pracujący w szkołach i placówkach oświatowych. Głównymi zagadnieniami poruszanymi podczas spotkania były m.in. zagrożenia, na które narażone są dzieci i młodzież. Inicjatorami konferencji było Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Tryb. oraz Komenda Powiatowa Policji w Opocznie.

Konferencja jest efektem podpisanego  porozumienia pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji w Łodzi, a Łódzkim Kuratorem Oświaty o współpracy w zakresie analizy zagrożeń w środowisku szkolnym oraz podejmowanych w tym zakresie działań profilaktycznych.

Uczestników konferencji przywitaloi: Dyrektor Kuratorium Oświaty Delegatura w Piotrkowie Tryb. Tomasz Trzaskacz oraz Komendant Powiatowy Policji w Opocznie mł.insp. Konrad Kobierski.

W debacie wzięli udział Starosta Opoczyński Józef Róg, v-ce Starosta Opoczyński Marcin Baranowski, v-ce Burmistrz Opoczna  Zbigniew Sobczyk oraz Sekretarz Miasta i Gminy Opoczno  Tomasz Łuczkowski, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkij Policji w Łodzi podinsp. Jarosław Janus

Pod kontem merytorycznym swoje wystąpienia zaprezentowali: Dyrektor Kuratorium Oświaty Delegatura w Piotrkowie Tryb. Tomasz Trzaskacz, starszy wizytator Irena Wachecka, starszy wizytator Mirosława Kozłowska, dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Anna Kucharska wraz z  zastępcą  Małgorzatą Orłowską, psycholog Ingą Świderczak. Przewodnicząca III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Opocznie  SSR Iwona Dembińska-Pęczek naczelnicy: Wydziału Prewencji oraz Wydziału Ruchu Drogowego opoczyńskiej policji, a także policjant na co dzień zajmujący się profilaktyką.

Na zaproszenie licznie odpowiedzieli dyrektorzy i pedagodzy szkół z terenu powiatu opoczyńskiego. Celem tego spotkania było zdiagnozowanie oraz określenie potrzeb w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki społecznej, jak również zacieśnienia współpracy pomiędzy szkołami, a Policją. Wartym podkreślenia jest, że opoczyńscy policjanci systematycznie przeprowadzają pogadanki i spotkania z dziećmi i młodzieżą ze szkół powiatu opoczyńskiego. Przedstawiciele instytucji współpracujących z policją przedstawili wyniki dotychczasowych działań profilaktycznych i wspólnie prowadzonych akcji na rzecz poprawy bezpieczeństwa młodzieży szkolnej.

Policjanci omówili także wyniki ankiety badającej potrzeby profilaktyki w środowisku szkolnym, która przeprowadzona została zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli w 21 wybranych szkołach. Ankietowaniu zostalo poddanych 1200 uczniów oraz 250  nauczycieli. Omówili działania interaktywnych narzędzi takich jak: „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” i aplikacji „Moja komenda”, a także podkreślili rolę dzielnicowego w obszarze profilaktyki społecznej. Uczestnicy debaty mogli również obejrzeć spot  „Zostań jednym z nas” promujący służbę w Policji.

 

asp.szt. Barbara Stępień