Będą dodatkowe patrole- podpisane porozumienie - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Opocznie

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Będą dodatkowe patrole- podpisane porozumienie

Komendant Powiatowy Policji w Opocznie mł. insp. Konrad Kobierski oraz Burmistrz Opoczna Rafał Kądziela podpisali porozumienie w sprawie zorganizowania służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy policji na terenie Gminy Opoczno.

Burmistrz Miasta i Gminy Opoczno Rafał Kądziela oraz Komendant Powiatowy Policji w Opocznie mając uwadze dążenie do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy Opoczno dzięki zrozumieniu i przychylności Rady Miejskiej, podjęli decyzję o zwiększeniu liczby  patroli policyjnych, poprzez  zorganizowanie dodatkowych służb prewencyjnych.

9 kwietnia 2018 roku, Komendant Powiatowy Policji w Opocznie mł.insp. Konrad Kobierski w obecności Sekretarza Miasta i Gminy Opoczno Tomasza Łuczkowskiego oraz Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Opocznie mł.insp. Wojciecha Dworaka, podpisał  porozumienie z Burmistrzem Opoczna Rafałem Kądzielą  w ramach, którego na terenie gminy  Opoczno, zwiększona zostanie ilość prewencyjnych patroli policyjnych poprzez uruchomienie systemu służb ponadnormatywnych.

Urząd Miejski w Opocznie dbając o bezpieczeństwo mieszkańców miasta i gminy przekazał Komendzie Powiatowej Policji w Opocznie ten cel 12.240 złotych, co pozwoli na uruchomienie dodatkowych 30 patroli policyjnych .

Istotą porozumienia jest powołanie dodatkowych patroli Policji w ramach których policjanci w czasie wolnym od służby podejmować będą czynności mające na celu przeciwdziałanie przestępczości i popełnianiu wykroczeń oraz poprawę porządku publicznego. Policja dyslokuje służby ponadnormatywne na terenie gminy zgodnie z prowadzoną na bieżąco analizą zagrożenia przestępczością oraz  zgłoszeniami zamieszczonymi na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

 

Spotkanie było także doskonałą okazją do wręczenia Panu Burmistrzowi Rafałowi Kądzieli statuetki za pomoc przy realizacji wszelkich  evenów  profilaktycznych realizowanych przez opoczyńską komendę policji.

  

Osobiste zaangażowanie, Pana Rafała Kądzieli ale przede wszystkim ogromne zrozumienie  dla potrzeb organizowania wszelkiego tego rodzaju  przedsięwzięć  profilaktycznych pozwala  nam na przeprowadzenie m.in.  sportowego wydarzenia jakim bez wątpienia jest dwudniowy turniej w piłkę nożną czy choćby piknik dla mieszkańców naszego regionu z okazji Święta Policji. Wiemy, że Pan Burmistrz jest przyjacielem programów profilaktycznych, rozumie jak wielkie znaczenie  w kształtowaniu młodego człowieka mają wszelkie działania edukacyjne wykraczające poza schematy, dlatego  jeszcze raz serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc.

 

asp.szt. Barbara Stępień

 

 

.