Spotkanie z nauczycielami - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Opocznie

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie z nauczycielami

Policjanci z Posterunku Policji w Paradyżu rozmawiali z nauczycielami paradyskiej szkoły podstawowej o odpowiedzialności karnej nieletnich oraz zachowaniach świadczących o demoralizacji młodego człowieka.Spotkanie było tez doskonałą okazją do zaplanowania d działań profilaktycznych w nowym roku szkolnym.

Dzięki   wymianie doświadczeń oraz określonym i wypracowanym procedurom, każdy pedagog wie jak powinien reagować na wszelkie przejawy złego zachowania ucznia. Bardzo ważnym elementem  spotkania było zwrócenie uwagi na sytuację rodzinną uczniów. Policjanci zwrócili uwagę na to,iż często problemy wychowawcze mają swoje podłoże w domu. Dlatego bardzo ważnym jest zwrócenie uwagi na wszelkie zmiany w zachowaniu uczniów i odpowiednie reagowanie.  Pedagodzy zgłosili swoje oczekwiania w związku z działanością  profilaktyczno- prewencyjną  realizowaną przez Policję.

asp.szt. Barbara Stępień