Strona Główna arrow Aktualności
niedziela, 14 luty 2016
 
 
Wstąp
Termin Konsultacji Drukuj E-mail
czwartek, 11 luty 2016
12 lutego 2016  roku, o godzinie 10.00 w Urzędzie  Gminy w Sławnie odbędzie się konsultacja społeczna.
 
Konsultacja społeczna Drukuj E-mail
czwartek, 11 luty 2016

W ramach konsultacji społecznych z inicjatywy opoczyńskich policjantów w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Opocznie 10 lutego br.  odbyła się kolejna konsultacja społeczna dotycząca tworzonych map zagrożeń powiatu opoczyńskiego. Tym razem do dyskusji nad bezpieczeństwem mieszkańców powiatu zaproszeni zostali przedstawiciele: Państwowej Straży Pożarnej, Straży Leśnej, Straży Miejskiej, Agencji Ochrony "Amber", Straży Ochrony Kolei.

Image 

Spotkaniu przewodniczył Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Opocznie mł.insp. Dariusz Szulc. Informacji o stanie bezpieczeństwa w powiecie udzielił Naczelnik Wydziału Prewencji.Spotkanie miało na celu przede wszystkim wymianę informacji, spostrzeżeń w zakresie bezpieczeństwa w powiecie. Zaproszeni goście zgłaszali swoje uwagi jak też sugestie, które w ich ocenie mogą przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa. Wspólne rozmowy potwierdziły także potrzebę dalszej skoordynowanej współpracy międzyinstytucjonalnej w tym zakresie.

Image 

Każde takie spotkanie ma na celu przede wszystkim zebranie jak największej ilości informacji co do poczucia bezpieczeństwa mieszkańców ale także ustalenia zasad współpracy pomiędzy poszczególnymi instytucjami w zakresie przeciwdziałania sytuacjom niebezpiecznym. Wnioski z przeprowadzonych konsultacji posłużą do opracowania mapy zagrożeń i dalszych działań nad wyeliminowaniem z życia społecznego tych czynników,  które są uciążliwe dla mieszkańców .

Image 

Image 

 

st.asp. Barbara Stępień 

 
Nowy Komendnant Wojewódzki Policji w Łodzi Drukuj E-mail
czwartek, 11 luty 2016
10 lutego 2016 roku w obecności insp. Heleny Michalak Zastępcy Komendanta Głównego Policji wprowadzono na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Andrzeja Łapińskiego dotychczasowego Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku. Inspektor Łapiński został powołany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na wniosek Komendanta Głównego Policji. Pełniący obowiązki KWP w Łodzi insp. Tomasz Michułka z dniem 9 lutego 2016 roku został powołany na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu.

W uroczystości wzięła udział kadra kierownicza Garnizonu Łódzkiego oraz zaproszeni goście : Wicewojewoda Łódzki Karol Młynarczyk, członek Zarządu Województwa Łódzkiego Joanna Skrzydlewska oraz Wiceprezydent Łodzi Krzysztof Piątkowski.
 
 Image
 
Insp. Andrzej Łapiński ma 44 lata. Służbę w Policji rozpoczął w 1992 roku. jest magistrem prawa, absolwentem Uniwersytetu  w Białymstoku oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Od początku związany z pionem kryminalnym. Początkowo w KRP w Białymstoku później w Centralnym Biurze Śledczym KGP gdzie jako Naczelnik zajmował się m.in. zwalczaniem przestępczości zorganizowanej i wywiadem kryminalnym. Od października 2013 roku był Komendantem Miejskim Policji w Białymstoku a wcześniej  Komendantem Powiatowym Policji w Mońkach. Odznaczony Srebrną odznaką „Zasłużony Policjant” , Brązowym Krzyżem Zasługi , Złotą odznaką „Zasłużony Policjant” , Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” , Brązową odznaką honorową "Podlaski Krzyż Floriański".
Ma żonę  i dwójkę dzieci.  Interesuje się informatyką.
 
Image
 
Nie daj się oszukać na policjanta! Ostrzeż inne osoby Drukuj E-mail
poniedziałek, 08 luty 2016
Przestępcy działający metodą "na policjanta" wciąż oszukują starsze osoby. Wyłudzają pieniądze, które często stanowią wszystkie oszczędności seniorów. Nie bądźmy obojętni i ostrzeżmy naszych krewnych, że mogą do nich telefonować osoby podszywające się pod członków rodziny lub policjantów. Partnerami kampanii informacyjnej KSP i Faktu są Metro Warszawskie, Tramwaje Warszawskie, Miejskie Zakłady Autobusowe i Szybka Kolej Miejska.

Komenda Stołeczna Policji i redakcja gazety codziennej „Fakt” przestrzegają mieszkańców stolicy przed oszustami wyłudzającymi od starszych osób pieniądze metodą na tzw. „policjanta”. Przestępcy są często zatrzymywani dzięki pomocy osób, które mają świadomość tego, że mogą zostać oszukane. Niestety wciąż jesteśmy informowani o kolejnych pokrzywdzonych. Kiedy starsza osoba odbiera telefon od rzekomego „policjanta” z prośbą o pomoc w zatrzymaniu oszustów, często przekazuje przestępcom oszczędności całego życia.

Image 

 

Czytaj całość...
 
Policjanci odzyskali samochód i nie tylko Drukuj E-mail
piątek, 05 luty 2016
Skradziony w końcu ubiegłego roku na terenie jednej z miejscowości w gminie Mniszków samochód Fiat Brava jest już w dyspozycji policjantów z KP w Paradyżu. Dzięki działaniom operacyjnym i procesowym policjantów służby kryminalnej z komendy policji  w Opocznie i komisariatu w Paradyżu na początku lutego przedstawiono zarzuty  podejrzanym o dokonanie tej kradzieży mieszkańcom woj. świętokrzyskiego i kujawsko – pomorskiego. Przy okazji ustalono, że sprawcy nie pogardzili także rowerkiem dziecięcym stojącym w garażu, z którego dokonano kradzieży auta. Pomimo wielu zabiegów sprawców związanych z legalizacją auta, policjanci odzyskali fiiata na terenie województwa mazowieckiego, niebawem, po wykonaniu niezbędnych czynności procesowych, powinien on trafić w ręce prawowitego właściciela, który 5 lutego br. odebrał już z od policjantów odzyskany dziecięcy rowerek. Sprawcom kradzieży grozi do 5 lat pozbawienia wolności
 
Nielegalny tytoń i trofea łowieckie w rękach policji. Drukuj E-mail
piątek, 05 luty 2016

Policjanci służby kryminalnej z Opoczna i Paradyża realizując czynności służbowe 2 lutego br., w godzinach porannych zatrzymali w miejscu zamieszkania 42 letniego mieszkańca jednej z miejscowości na terenie gminy Żarnów, u którego ujawniono i w konsekwencji zabezpieczono wyroby akcyzowe w postaci dziewięciu kilogramów tytoniu, kilku tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzowych, ustalając wartość uszczuplenia Skarbu Państwa na kwotę niemal siedmiu tysięcy złotych.Policjanci zabezpieczyli także osiem sztuk trofeów myśliwskich, posiadanych bezprawnie, których wartość oszacowano na kilka tysięcy złotych. Zatrzymanemu przedstawiono zarzut z Ustawy Prawo Łowieckie, za które grozi kara pozbawienia wolności do roku lub grzywna, która niewątpliwie czeka go także za czyny związane z ujawnionymi wyrobami tytoniowymi.

 Image

Image 

 
Policyjny Punkt Przyjęć Interesantów już w Mniszkowie. Drukuj E-mail
piątek, 05 luty 2016

Kontynuując projekt uruchamiania Policyjnych Punktów Przyjęć Interesantów na terenie działania KP w Paradyżu, w dniu 26 stycznia 2016 roku Komendant Powiatowy Policji w Opocznie insp. Marek Grzegory – Roróg, w obecności Komendanta KP w Paradyżu podinsp. Wojciecha Dworaka, podpisał z Wójtem Gminy Mniszków Panem Pawłem Werłosem porozumienie, na mocy którego utworzono taką formułę współdziałania policji z lokalną społecznością na terenie tej gminy. Dzielnicowy z tegoż rejonu, mł. asp. Piotr Koliczkowski, oczekuje na mieszkańców gminy, chcących porozmawiać z dzielnicowym w każdą środę, od godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy. Po Żarnowie i Sławnie to kolejny tego typu Punkt na mapie działań KP w Paradyżu, zachęcamy Państwa do dzielenia się z dzielnicowymi swoimi uwagami dotyczącymi sfery działań policji na terenach poszczególnych gmin w imię kreowania naszego wspólnego bezpieczeństwa.

 
W trosce o bezpieczeństwo starszych i samotnych. Drukuj E-mail
piątek, 05 luty 2016

     Dzielnicowi Zespołu Prewencji Komisariatu Policji w Paradyżu przy współpracy Pracowników Socjalnych z Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej w Paradyżu, Mniszkowie, Sławnie i Żarnowie przeprowadzili na przestrzeni minionych tygodni bezpośrednią kampanię profilaktyczną ukierunkowaną na bezpieczeństwo osób starszych, mieszkających samotnie, narażonych na stanie się ofiarą rożnego rodzaju naciągaczy i oszustów, a także zwracając uwagę na zagrożenia wobec trwających wówczas trudnych warunków atmosferycznych. Bezpośredniość zainicjowanej przez policjantów kampanii polegała na odwiedzinach osób w ich miejscach zamieszkania i rozmowach, podczas których informowano o zagrożeniach, sposobach ich unikania i zachowaniu w sytuacji powstania podejrzeń. Oczywiście była to także okazja do porozmawiania z dzielnicowymi i pracownikami lokalnych GOPS-ów na temat różnego rodzaju zagrożeń, problemów, sytuacji bytowej i socjalnej odwiedzanych osób. Przy tej okazji nadal apelujemy do wszystkich Państwa o szczególne zwracanie uwagi na bezpieczeństwo osób starszych, mieszkających samotnie, a także na osoby, które „kręcą” się wokół naszych posesji, oferując różnego rodzaju „dobra”, „usługi”, i inne tego typu „wyjątkowe okazje”, bądź podających się za przedstawicieli różnego rodzaju instytucji.

 

                       Jednocześnie Kierownictwo KP w Paradyżu składa serdeczne podziękowania Kierownikom Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej w wymienionych powyżej miejscowościach za zaangażowanie w działania, a także Waszym Pracownikom Socjalnym, dzięki którym udało się dotrzeć do naszych mieszkańców.  

 

 
Pierwsze konsultacje społeczne Drukuj E-mail
środa, 03 luty 2016

     Opoczyńscy policjanci rozpoczynają cykl konsultacji społecznych  dot. założeń "krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce”. Kierownictwo opoczyńskiej komendy przeprowadziło już dwie takie konsultacje.

Image

Pierwsza odbyła się 2 lutego w UG w Białaczowie z udziałem samorządowców gminy, druga 3 lutego w sali konferencyjnej opoczyńskiej komendy z członkami Komisji Bezpieczeństwa działającej przy opoczyńskim magistracie. W obu przypadkach policjanci przede wszystkim wyjaśnili złożenia projektowania map zagrożeń oraz przestawili informacje o stanie bezpieczeństwa w powiecie opoczyńskim na tle garnizonu  łódzkiego.  

Image 
    

      Komendant Powiatowy Policji w Opocznie zwrócił uwagę na to, jak ważna przy tworzeniu map zagrożeń jest opinia społeczna, oraz współpraca w  tym zakresie z instytucjami dbającymi o bezpieczeństwo mieszkańców.
Z założenia, „mapy zagrożeń” mają być narzędziami, które pozwolą zaktywizować różne podmioty w zakresie współpracy z Policją, po to, by zminimalizować sytuacje zagrażające bezpieczeństwu mieszkańców. Zebrane podczas konsultacji informacje, pomogą w lepszej dyslokacji służb policyjnych.
Odbyte spotkania otwierają cykl konsultacji społecznych, mających na celu opracowanie, ewaluację i wykorzystywanie takich map zagrożeń.

Image 

st.asp. Barbara Stępień 

 
Konsultacje społeczne w ramach tworzenia map zagrożeń- zgłoś swoją propozycję Drukuj E-mail
wtorek, 02 luty 2016

          Szanowni Państwo

      Image Komendant Powiatowy Policji w  Opocznie, insp. Marek Grzegory-Roróg informuje, że rozpoczyna cykl konsultacji społecznych w obszarze map zagrożeń w związku z realizowanym ogólnopolskim projektem "Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w Polsce”.
     Opracowanie mapy zagrożeń należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. 

„Mapy zagrożeń” mają być narzędziami, które pozwolą zaktywizować różne podmioty w zakresie współpracy z Policją, w celu ujawniania i przeciwdziałania okolicznościom zagrażającym bezpieczeństwu obywateli. Pomogą też lepiej zarządzać siłami i środkami policyjnymi.

     Przy tworzeniu map brane są pod uwagę między innymi informacje z badań opinii społecznej, debat społecznych, jak również pochodzące od przedstawicieli innych służb i inspekcji. Stworzenie map zagrożeń pozwoli na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń  oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego.  


Celem konsultacji będzie zebranie informacji od mieszkańców powiatu dotyczących w ich ocenie miejsc szczególnie zagrożonych występowaniem różnego rodzaju przestępstw i wykroczeń. Analiza danych pozwoli wypracować mapy zagrożeń powiatu opoczyńskiego. Terminy konsultacji publikowane będą na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Opocznie.

Uwagi i propozycje przydatne przy tworzeniu i modernizacji map zagrożeń można również kierować bezpośrednio do komendy na adres rzecznik@opoczno.ld.policja.gov.pl.  

 

st.asp. Barbara Stępień 

 
<< « start < wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 1 - 10 z 1135
Wyszukiwarka
Inne informacje
INFO osoby niesłyszące INFO osoby niesłyszące
pies
telzaufkids
RPO
Pokrzywdzeni
niebieska linia
itaka
narkotyki
foto
reaguje
stop18
rasizm
rodzice