Poznaj swojego dzielnicowego - Komenda Powiatowa Policji w Opocznie

Poznaj swojego dzielnicowego

Poznaj swojego dzielnicowego

Rejony służbowe, kontakt, plany działań priorytetowych,realizowane przez dzielnicowych od 01.01.2018 do 30.06.2018 r.

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

asp.szt.. Piotr Białuski 

tel.0 44-754-61-26

 

--- Rejon nr 1 ---------------------------------------

sierż.szt.  Dominik Madej tel. służbowy: (044) 754 61 46 kom,  723 634 666

dzielnicowy.opoczno1@opoczno.ld.policja.gov.pl

Plan priorytetowy:

 Realizowany od 01.01.18 do 30.06 18

Objęcie nadzorem rejonu placu zabaw Staromiejska 25 w Opocznie, gdzie dochodzi do zakłócania ładu i porządku publicznego, spożywania alkoholu, różnego rodzaju innych wykroczeń uciążliwych dla społeczeństwa.

Obszar ten został objęty także szczególnym nadzorem przez funkcjonariiuszy OPI KPP w Opocznie. Poinformowano również Straż Miejską w Opocznie.

Działania: Wzmożona kontrola w/w miejsc ma na celu wyeliminowanie zagrożeń oraz wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców okolicznych  posesji.

Ulice:

ul. Generała K. Bończy-Załęskiego, Kolberga, Nowa, Parkowa, Łąkowa, Żesławskiego, osiedle Piastowskie, Waryńskiego, Starzyńskiego, Chopina, Hubala, Błonie, al. Sportowa, Szewska, Rzeczna, Kowalskiego, pl. Zamkowy, pl. Kościuszki, pl. Kilińskiego /po prawej stronie ronda/ Sobieskiego, Inowłodzka, Kościelna, Staromiejska, Piwna Piaseczna, Garncarska, Targowa, Drzymały Wąska, Krótka, Libiszewska, Daleka, Kołomurna, Moniuszki, Batorego, Kwiatowa, Stodolna, Rolna, Perzyńskiego, Wałowa, Liliowa, Różana, Narcyzowa, Krokusowa, osiedle Milenijne.

 

 

  --- Rejon nr 2 ---------------------------------------

mł. asp. Norbert Grzesiński tel. służbowy: (044) 754 61 46, kom. 723 634 608

dzielnicowy.opoczno2@opoczno.ld.policja.gov.pl

Ulice:

ul. Partyzantów - strona wschodnia od ul. Piotrkowskiej w kierunku północnym, ul. Biernackiego, Rondo Rotmistrza H. Mieroszewskiego, Skłodowskiej, Harcerzy, M. Galińskiego, Aleja abp.
Z. Zimowskiego, Konopnickiej, Norwida, Słowackiego, Graniczna, Spacerowa, Żeromskiego, M. Kolbe, Polna, Jana Pawła II,  osiedle „Ustronie”,

Plan Priorytetowy dla rejonu służbowego nr 2

Realizowany od 1.01.2018r do 30.06.2018 r : Objęcie szczególnym nadzorem rejonu mieszczacego się na ul.Biernackiego szczególnie między rondem Żołnierzy Wykletych , a ul.Słowackiego, gdzie w związku z rewitalizacją wykonano szereg prac remontowych tj: m.in utworzono nowy deptak wraz z oświetleniem, otwarto plenerową siłownię. Dodatkowo w rejonie znajdują się także: kryta pływalnia Opoczyńska Fala oraz Miejski Domem Kultury.Obiekty te objęte zostaną dodatkową kontroloą  celem wzmozenia  ładu i porzadku publicznego.

Poinformowano również Straż Miejską . Wzmożona kontrola w/w miejsca ma na celu wyelminowanie zagrożeń oraz wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w/w bloku.

 

--- Rejon nr 3 ---------------------------------------

 

Starszy Dzielnicowy- asp. Piotr Laskowski tel. służbowy: (044) 754 61 46,   kom.  723 63 46 52

dzielnicowy.opoczno3@opoczno.ld.policja.gov.pl

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku w rejonie przyległym do bloków mieszkalnych położonych przy ulicy Kossaka 4 i 6 w Opocznie będą prowadzone wzmożone działania prewencyjne w ramach „Planu Działania Priorytetowego dzielnicowego rejonu nr 3”.

 Powyższe działania zostały podjęte w związku z licznymi informacjami wpływającymi do Komendy Powiatowej Policji w Opocznie dotyczącymi gromadzenia się młodzieży w rejonie, o którym mowa wyżej.

W ramach negatywnych zachowań młodzież dopuszcza się m. in. palenia tytoniu   w miejscach objętych zakazem, zaśmiecania miejsc publicznych i klatek schodowych oraz spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych.

W ramach działań przewidziano liczne kontrole realizowane przez starszego dzielnicowego asp. Piotra Laskowskiego oraz funkcjonariuszy Ogniwa Patrolowo- Interwencyjnego KPP w Opocznie. O działaniach powiadomiono również Straż Miejską w Opocznie, która również została zaangażowana do działań.

Ulice:

ul. Partyzantów – od ul. Piotrkowskiej do końca – strona zachodnia, Biernackiego od Partyzantów, Kossaka, Kopernika, Armii Andersa, W. Pileckiego, Armii Krajowej, Słoneczna, Westerplatte, Wyszyńskiego, Sienkiewicza, Tuwima, Powstańców Wielkopolskich, Matejki, Wyspiańskiego, Leśna, Witosa, Małachowskiego, Długa, Przemysłowa, Ceramiczna, Krasickiego, Torowa, Północna, Sosnowa, Wymysłów

 

Rejon nr 4 ---------------------------------------

 

sierż.szt. Przemysław Ogłoziński - tel. służbowy: (44) 754 61 46,   kom.  723 63 46 13

dzielnicowy.opoczno4@opoczno.ld.policja.gov.pl

W rejonie nr 4 planem działania priorytetowego na okres od 1.01.2018 r. do 30.06.2018 r. objęto Plac Kilińskiego w Opocznie oraz przyległy park, we wskazanym rejonie dochodzi do przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, a także wykroczeń polegających na częstym spożywaniu alkoholu w miejscach objętych  zakazem, zaśmiecaniu miejsc publicznych a także zakłócaniu ładu  i porządku publicznego, oraz zwrócenie uwagi na osoby nieletnie zagrożone demoralizacją - zgłoszenia anonimowe poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa a także okolicznych mieszkańców.

Celem objęcia planem w/w miejsca jest zminimalizowanie popełniania przestępstw   i wykroczeń. Do realizacji planu zaangażowano dzielnicowego w/w rejonu, funkcjonariuszy OPI, funkcjonariuszy WK oraz  powiadomiono Straż Miejską

Ulice:

ul. Piotrkowska, ul. Partyzantów od ul. Kuligowskiej do ul. Piotrkowskiej, Dworcowa, Dworzec PKP, PKS, Stacja Opoczno Południe, Towarowa, Kuligowska, osiedle za Wulkanem, Działkowa, Szkolna, Staszica, Puchały, Ogrodowa, Mokra, Wiejska, Kolejowa, Zakątna, Limanowskiego, Skalna, Robotnicza, Kamienna, Wapienna, Mostowa, Przedszkolna, Spokojna, Cicha, 1-go maja, Szpitalna, Janasa, Zjazdowa, pl. Kilińskiego strona południowo - zachodnia, Sobieskiego przy Pl. Kilińskiego, Kazimierza Wielkiego, Pl. Strażacki, Mickiewicza

 

TEREN GMINY OPOCZNO I GMINY BIAŁACZÓW - REJONY NR 5

sierż.szt. Krystian Cieluch-( 44) 754-61-46, kom. 723-634-713

http://dzielnicowy.opoczno5@opoczno.ld.policja.gov.pl

Miejscowości:

Ogonowice, Ostrów, Sitowa, Sielec, Stużno, Stużno Kolonia, Brzuśnia, Wólka Dobromirowa, Januszewice, Kliny, Białaczów, Kuraszków, Miedzna Drewniana, Ossa, Parczów, Parczówek, Petrykozy, Radwan, Sędów, Skronina, Sobień, Węglany, Zakrzów, Żelazowice.

Zadania priorytetowe : Realizowane od 01.01.2018 do 30.06.2018r.

Reagowanie i przeciwdziałanie  przestępstwom kradzieży, kradzieży rozbójniczych i oszustw na osobach starszych, samotnych lub niezaradnych życiowo na terenach wiejskich znajdujących się w rejonie służbowym nr 5.
Przybliżenie mieszkańcom tematyki oszustw na tzw. wnuczka oraz wszelkich jej odmianach. Praca nad wzorcami zachowań w przypadku gdy osoba staje się bezpośrednio narażona na w/w sytuacje.

Przekazanie informacji na temat tego, z jakimi instytucjami, poza Policją, można bądź powinno się kontaktować w razie, gdy osoba padnie już ofiarą oszustwa lub innego przestępstwa.

Podniesienie  świadomości narażonych grup społecznych na temat anonimizacji danych osobowych (uświadomienie o jakie dane osobowe bądź inne informacje mogą prosić przedstawiciele firm usługowych i urzędów państwowych oraz jakimi dokumentami powinny się te osoby okazywać ).

 

TEREN GMINY OPOCZNO REJON SŁUZBOWY NR 6

mł.asp. Tomasz Wijata  tel. służbowy (044)754 61 40,  kom. 723 63 47 10

dzielnicowy.opoczno6@opoczno.ld.policja.gov.pl

Miejscowości:

Antoniów, Kruszewiec Wieś, Kruszewiec Kolonia, Bukowiec Op. Brzustówek Wieś, Brzustówek Kolonia, Modrzew, Modrzewek, Ziębów, Kraśnica, Sobawiny, Libiszów, Libiszów Kolonia, Międzybórz, Zameczek, Wygnanów, Wólka Karwicka, Sołek, Wola Załężna, Różanna, Dzielna, Bielowice, Kraszków, Karwice, Janów Karwicki, Mroczków Gościnny, Mroczków Duży, Adamów

Zadania priorytetowe:od 01.01.2018 do 30.06.2018r.

W  okresie od 01.01.2018 roku do 30.06.2018 roku przeprowadzanie spotkań w lokalną społecznością w związku występowaniem przestępstw takich jak kradzieże, kradzieże rozbójnicze oszustwa na osobach starszych, samotnych. Nawiązanie ścisłej współpracy z mieszkańcami  w celu zwiększenia własnego bezpieczeństwa oraz ograniczenia występowania przestępstw bądź wykroczeń.

Współpraca z instytucjami takim jak ZUS Zakład Energetyczny itp. w związku z podszywaniem się przestępców za pracowników tych firm.
 

Wzmożone kontrole dzielnicowego nawiązanie współpracy z lokalną społecznością, z pobliskich bloków Libiszów 100, 101, 102, i 103 przeprowadzenie spotkań z mieszkańcami.
Zadaniowanie przez kierownika  patroli OPI do służby o podjętym działaniu priorytetowym, współpraca ze Strażą Miejską w Opocznie  

 

 

Komisariat Policji w Paradyżu

Starszy Dzielnicowy- mł.asp. Koliczkowski Piotr tel. służbowy: 693-997-219

dzielnicowy.paradyż10@opoczno.ld.policja.gov.pl

Rejon:  Gmina Żarnów

Dzielnicowy przyjmuje interesantów w Policyjnym Punkcie Przyjęć Interesantów w Żarnowie

Istnieje także możliwość telefonicznego indywidualnego umówienia spotkania z dzielnicowym w dogodnym terminie. 

 

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Osoby poruszające się na rowerze po drogach publicznych w stanie nietrzeźwości jak i pod wpływem alkoholu. Problem głównie występuje na drogach publicznych pomiędzy małymi miejscowościami i występuję przeważnie w godzinach popołudniowych i wieczornych

   

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

1)  Eliminowanie z ruchu nietrzeźwych uczestników ruchu poruszających się    na rowerach po drogach

         publicznych gm. Żarnów, oraz  zmniejszenie ich ilości zdarzeń drogowych z udziałem takich osób.

    2)  W czasie planowanych spotkań z mieszkańcami poszczególnych sołectw informowanie mieszkańców

         o konsekwencjach prawnych takiego postepowania, oraz wynikających z tego zagrożeniach dla życia

         i zdrowia.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

 1. Podjęcie próby pozyskanie urządzenia do badania stanu trzeźwości ze środków finansowych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żarnowie – termin do 28.02.2018r.
 2. Profilaktyka w szkołach podstawowych (klasy gimnazjum) mająca na celu przedstawienie zasady bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych na rowerze w stanie nietrzeźwości, czy też pod wpływem alkoholu – termin do 31.03.2018r.
 3. Spotkanie z mieszkańcami społeczności lokalnej celem przedstawienia problematyki i zagrożeń wynikających z poruszania się rowerami po drogach publicznych w stanie nietrzeźwości czy też pod wpływem alkoholu - termin do 30.06.2018r.
 4. Nadzór nad odcinkami dróg publicznych gdzie mogą poruszać się na rowerach osoby w stanie nietrzeźwości, bądź znajdujące się pod wpływem alkoholu – termin do 30.06.2018r.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie

do realizacji zadań.

 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żarnowie.

5. Proponowane sposoby przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowych

 1. Spotkanie z mieszkańcami oraz rozmowy z lokalną społeczność w czasie służby obchodowej.

 2. Spotkania i prelekcje w szkołach podstawowych

 3. Umieszczenie informacji o planie działania priorytetowego na stronie Urzędu Gminy w Żarnowie.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

mł.asp. Stasiak Marcin tel. służbowy:  723-630-140

dzielnicowy.paradyz12@opoczno.ld.policja.gov.pl

 

Rejon: Gmina Paradyż

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Kierowanie rowerami przez osoby znajdujące się w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości oraz nieposiadające wymaganego oświetlenia

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

 1. Eliminacja z ruchu drogowego kierujących rowerami znajdujących się wstanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości.

 2. Zwiększenie świadomości wśród kierujących rowerami w zakresie obowiązkowego wyposażenia w wymagane przepisami oświetlenie oraz elementy odblaskowe

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

 1. Spotkania z mieszkańcami poszczególnych sołectw w gminie Paradyż 01.01.2018-30.06.2018
 2. Spotkania w szkołach z rodzicami oraz uczniami 01.01.2018-30.06.2018
 3. Umieszczenia informacji na tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Paradyżu na temat sposobu postępowania wobec osoób dokonujących oszustw róznego rodzaju metodami np. na wnuczka, na policjanta, itp. 01.01.2018-30.06.2018

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie

do realizacji zadań.

 1. Urząd Gminy w Paradyż

5. Proponowane sposoby przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowych

1.Umieszczenie informacji o planie działania priorytetowego na stronie Urzędu Gminy w Paradyżu oraz na tablicach ogłoszeń poszczególnych sołectw

2. Spotkania z mieszkańcami na terenie Gminy Paradyż.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

mł. asp. Krawczyk Łukasz tel. służbowy: 690-115-366

dzielnicowy.paradyz9@opoczno.ld.policja.gov.pl

Rejon: Gmina Sławno

Dzielnicowy przyjmuje interesantów w Policyjnym Punkcie Przyjęć Interesantów w Sławnie w każdy poniedziałek od godziny 9.00

Budynek GOPS ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego 31

Istnieje także możliwość telefonicznego indywidualnego umówienia spotkania z dzielnicowym w dogodnym terminie.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Czyny karalne popełniane przez osoby nieletnie oraz przejawy demoralizacji- różnice

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Uświadamianie młodzieży na temat odpowiedzialności nieletnich   w skutek popełniania przez  nich czynów karalnych przewidzianych w kodeksie karnym oraz odpowiedzialność za czyn karalny, który stanowi wykroczenie oraz kiedy mamy do czynienia z demoralizacją ( informacja dotycząca k.k. i k.w.- jakie czyny)

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

 1. Do dnia 30-06-2018r. przeprowadzić z młodzieżą pogadanki, prelekcje
 2. Do dnia 30-06-2018r.    w ramach obchodu kontrola rejonu szkół, rozpoznanie aby nie dopuścić do  czynów karalnych i przejawów demoralizacji młodzieży.   
 3. Do dnia 30-06-2018r.  stały kontakt z dyrektorami szkół, pedagogami oraz gronem nauczycielskim
 4. Do dnia 30-06-2018r. przeprowadzić spotkania z rodzicami uczniów szkół z terenu gminy Sławno celem uświadomienia ich  na temat odpowiedzialności karnej   nieletnich w skutek  popełniania przez  nich czynów karalnych  wskazanych   w k.k.   i k.w.            

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie

do realizacji zadań.

 1. Szkoły na terenie Gminy Sławno

5. Proponowane sposoby przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowych

- przeprowadzić z młodzieżą pogadanki, prelekcje na temat odpowiedzialności karnej  

- nieletnich w skutek popełniania przez  nich czynów karalnych takich wskazanych  

   w k.k.   i k.w.            

 - w ramach obchodu informowanie mieszkańców o działaniu Planu Priorytetowego

   na I półrocze 2018 roku

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

mł. asp. Kszczot Andrzej tel. służbowy: 693-997-252

dzielnicowy.paradyz11@opoczno.ld.policja.gov.pl

Rejon: Gmina Mniszków

Dzielnicowy przyjmuje interesantów w Policyjnym Punkcie Przyjęć Interesantów w Mniszkowie  w każdy poniedziałek od godziny 9.00

Budynek UG

Istnieje także możliwość telefonicznego indywidualnego umówienia spotkania z dzielnicowym w dogodnym terminie. 

 

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

    Kradzieże i kradzieże z włamaniem do pojazdów zaparkowanych na parkingach niestrzeżonych przy   

    stacji paliw „Huzar” w Mniszkowie ul. Piotrkowska i markecie „Delikatesy Centrum” w Mniszkowie

    ul. Piotrkowska oraz innych parkingach niestrzeżonych znajdujących się na terenie gminy Mniszków

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Wyeliminowanie zdarzeń przestępczych i wykroczeń w opisanych wyżej miejscach szczególnie zagrożonych . Uświadamianie właścicieli i pracowników o sposobach zabezpieczenia się przed tymi zdarzeniami.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

   Podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania zdarzeń przestępczych w opisanych wyżej miejscach   

   szczególnie zagrożonych.

 Proponowane sposoby przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowych

 1. Informowanie właścicieli i pracowników opisanej wyżej stacji paliw i marketu o zagrożeniach w rozmowach, spotkaniach w terminie do 30.06.2018 r.
 2. Informowanie mieszkańców gminy Mniszków o zagrożeniach i sposobach zapobiegania w rozmowach i spotkaniach w terminie do 30.06.2018 r.
 3. Systematyczne kontrole w/w parkingów z uwagą na kradzieże i typowanie osób będących w zainteresowaniu Policji w terminie do dnia 30.06.2018 r.

Informacje podczas rozmów spotkań.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie

   do realizacji zadań.

 1. Sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy w Mniszkowie.
 2. Prywatni właściciele marketu i stacji paliw.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Posterunek Policji w Drzewicy 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

asp. Janik Paweł tel. służbowy: 690-115-358 tel. PP w Drzewicy – 483757020

dzielnicowy.drzewica7@opoczno.ld.policja.gov.pl

Rejon służbowy nr 7 miasto Drzewica

W przypadku nieobecności nr kont. przełożony 483757020 , of. dyż KPP Opoczno 997, 447546111

Godziny pracy w PP w Drzewicy 7:00 – 15:00

Ulice wchodzące w skład rejonu służbowego nr 7 na terenie miasta Drzewicy

Miasto Drzewica – ul. Kolejowa, Mostowa , Plac Wolności, Plac Narutowicza, Plac Kościuszki, ul. Szkolna , ul. Staszica, Osiedle Bolesława Chrobrego, Osiedle Mieszka I, ul. Braci Kobylańskich, ul. Miła, ul. Błonie, ul. Sportowa, ul. Zdrojowa, ul. Fabryczna.

Plan priorytetowy  na okres od 01.01.2018r do 30.01.2018r

Przeciwdziałanie i reagowanie na niszczenie mienia w rejonie PKP Drzewica.

Reagowanie i przeciwdziałanie aktom wandalizmu na podległym terenie.

Zakładany cel do osiągnięcia

Dążenie do ustalenia sprawców czynów zabronionych.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

mł.asp. Szczepanik Michał tel. służbowy: 690-115-357, tel. PP w Drzewicy – 483757020

dzielnicowy.drzewica8@opoczno.ld.policja.gov.pl

Rejon służbowy nr 8. : Gmina Drzewica, Gmina Poświętne

W przypadku nieobecności nr kont. przełożony 483757020 , of. dyż KPP Opoczno 997, 447546111

Godziny pracy w PP w Drzewicy 7:00 – 15:00

Punkt Przyjęcia Interesantów w Poświętnem Budynek OSP ul. Główna 40 - Poniedziałek 9:00 - 11:00

Miejscowości wchodzące w skład rejonu służbowego nr 8

Gm. Drzewica – Zakościele, Żardki, Domaszno, Żdżary, Dąbrówka, Radzice Małe, Brzuza, Idzikowice, Radzice Duże, Świerczyna, Trzebina, Jelnia, Krzczonów, Brzustowiec, Augustów.

Gm. Poświętne – Poświętne, Studzianna, Małoszyce, Brudzewice, Gapinin, Wólka Kuligowska, Mysiakowiec, Ponikła, Stefanów, Kozłowiec, Buczek, Dęba, Dęborzeczka, Anielin, Poręby, Brudzewice Kolonia).

Plan priorytetowy  na okres od 01.01.2018r., do 30.06.2018r

Reagowanie na przypadki naruszania przepisów w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym w tym na  kierujących, którzy stwarzają zagrożenie dla pieszych uczestników ruchu na terenach wiejskich.

Zakładany cel do osiągnięcia

Ograniczenie łamania prawa w ruchu drogowym oraz uświadomienie społeczeństwu występujących zagrożeń poprzez promowanie prawidłowych zachowań.  

Dzielnicowy przyjmuje interesantów w Policyjnym Punkcie Przyjęć Interesantów w Poświętnem w każdy poniedziałek od godziny 9.00

Budynek OSP  ulica Główna40

Istnieje także możliwość telefonicznego indywidualnego umówienia spotkania z dzielnicowym w dogodnym terminie