Ślubowanie nowej policjantki - Z życia jednostki - Komenda Powiatowa Policji w Opocznie

Z życia jednostki

Strona znajduje się w archiwum.

Ślubowanie nowej policjantki

„Ja obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję..." - to początek roty ślubowania, którą 2 marca 2017 roku przed Komendantem Powiatowym Policji w Opocznie oraz w obecności Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji i Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji, złożyła post. Marzena Pielas.

Nowa funkcjonariuszka opoczyńskiej policji, chcąc podjąć trudy codziennej służby, ślubowała m.in. służyć wiernie narodowi, strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia.

Podczas uroczystości Komendant Powiatowy Policji w Opocznie gratulując wręczył jej legitymację służbową oraz odznakę policyjną.

Jednak zanim posterunkowa rozpocznie służbę w jednostce terenowej musi ukończyć szkolenie zawodowe w jednej ze szkół policji, podczas którego zdobędzie wiedzę m.in. z zakresu przepisów prawa, technik i taktyk interwencji czy wyszkolenia strzeleckiego.

 

st.asp. Barbara Stępień