Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Od przedszkolaka do licealisty- cykl spotkań z dziećmi i młodzieżą

Początek roku szkolnego to doskonała okazja do rozmów z młodymi ludźmi o szeroko rozumianym bezpieczeństwie. Opoczyńscy policjanci w ramach realizowanych zadań związanych z prewencją kryminalną i profilaktyką na terenie całego powiatu opoczyńskiego odbywają szereg spotkań z dziećmi i młodzieżą. Przypominają o najważniejszych zasadach ruchu drogowego jak też zwracają uwagę na postawę uczniów i przypominają o grożącej odpowiedzialności karnej za ewentualne zachowanie niezgodne z prawem.

Policjanci realizując założenia programów prewencyjno- profilaktycznych przeprowadzają spotkania z dziećmi i młodzieżą z terenu całego powiatu. Każde takie spotkanie jest dostosowane do wieku uczniów. Mundurowi swoją wiedzą i doświadczeniem dzielą się zarówno z przedszkolakami jak też z uczniami podstawówek i szkół średnich. 

Podczas spotkań ze starszymi uczniami mundurowi nie tylko mówią o bezpieczeństwie w ruchu drogowym ale przede wszystkim skupiają się na szeroko rozumianej profilaktyce. Starają się wytłumaczyć młodzieży konsekwencje agresywnego zachowania względem rówieśników czy w końcu opowiadają o odpowiedzialności karnej za popełnione czyny zabronione.

Natomiast w przypadku spotkań z przedszkolakami oraz uczniami najmłodszych klas szkół podstawowych policjanci skupiają się przede wszystkim na przypomnieniu zasad bezpiecznego poruszania się po drogach jak też bezpiecznego korzystania z miejsc wyznaczonych do zabawy.

Każde takie spotkanie wywołuje wiele refleksji i dyskusji z młodzieżą, która bardzo chętnie bierze czynny udział w spotkaniu.

Pamiętajmy! Dziecko świadome zagrożeń jest bardziej bezpieczne.

 

asp.szt. Barbara Stępień

  • sala przedszkolan dzieci stojące na dywanie  z policjantem
  • sala przedszkolan dzieci stojące na dywanie  z policjantem
  • sala lekcyjna dzieci stojące na dywanie  z policjantem
  • sala lekcyjna dzieci stojące na dywanie  z policjantem
  • sala lekcyjna dzieci stojące na dywanie  z policjantem