Patrole ponadnormatywne w Poświętnem - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Opocznie

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Patrole ponadnormatywne w Poświętnem

Komendant Powiatowy Policji w Opocznie mł. insp. Konrad Kobierski oraz Wójt Gminy Poświętne Michał Franas, podpisali porozumienie w sprawie zorganizowania służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy policji na terenie Gminy Poświętne.Zarówno opoczyńska policja jak też włodarze gminy mając uwadze dążenie do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, dzięki zrozumieniu i przychylności Rady Gminy podjęli decyzję o zwiększeniu liczby patroli policyjnych, poprzez zorganizowanie dodatkowych służb prewencyjnych.

 

13 czerwca 2019 roku, Komendant Powiatowy Policji w Opocznie mł.insp. Konrad Kobierski podpisał  porozumienie z Wójtem Poświętnego Michałem Franas  w ramach, którego na terenie gminy zwiększona zostanie ilość prewencyjnych patroli policyjnych poprzez uruchomienie systemu służb ponadnormatywnych.

Urząd Gminy w Poświętnem, dbając o bezpieczeństwo mieszkańców przekazał Komendzie Powiatowej Policji w Opocznie ten cel 4,500 złotych, co pozwoli na uruchomienie dodatkowych kilkudziesięciu patroli policyjnych .

Istotą porozumienia jest powołanie dodatkowych patroli Policji w ramach których policjanci w czasie wolnym od służby podejmować będą czynności mające na celu przeciwdziałanie przestępczości i popełnianiu wykroczeń oraz poprawę porządku publicznego. Policja dyslokuje służby ponadnormatywne na terenie gminy zgodnie z prowadzoną na bieżąco analizą zagrożenia przestępczością oraz  zgłoszeniami zamieszczonymi na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

 

asp. szt. Barbara Stępień

 

 

  • Komendant opoczynskiej policji podaje ręke  wojtowi  Poswiętnego  po podpisnaiu porozumienia
  • Komendant policji oraz wojt  Poświętnego prezentują  podpisane porozumienie