Za nami ćwiczenia "Egida 2018" - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Opocznie

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Za nami ćwiczenia "Egida 2018"

30 września 2018 roku na terenie opoczyńskiej komendy Policji oraz w pięciu innych jednostkach Policji łódzkiego garnizonu odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem „Egida 18”. Celem działań było szkolenie rezerw osobowych Policji poprzez ich powołanie do jednostek przewidzianych do militaryzacji. W ćwiczeniu w całym garnizonie wzięło udział łącznie 100 osób, które przewidziane były do militaryzacji przez właściwego miejscowo Wojskowego Komendanta Uzupełnień.

Celem działań było sprawdzenie gotowości do działań jednostek policji przewidzianej do militaryzacji, funkcjonalność procedur i rozwiązań planistycznych przyjętych w zakresie uzupełniania potrzeb osobowych, frekwencji oraz płynności przebiegu procesu przyjęcia osób, które otrzymały przydziały . Dodatkowo celem przedsięwzięcia było zapoznanie osób powołanych do odbycia ćwiczeń z planowanymi obowiązkami służbowymi oraz zadaniami planowanymi do wykonania w warunkach zagrożenia państwa i w czasie wojny a także specyfiką służby w policji. Poza tym „Egida 18” miała na celu sprawdzenie poziomu przygotowania jednostek Policji do przyjęcia rezerw osobowych oraz sprawności funkcjonowania elementów rozwinięcia jednostki w tym punktów kontrolno-informacyjnych i wydawania wyposażenia. Celem ćwiczenia było również zdobycie wiedzy i doskonalenie umiejętności przez uczestników w wykonywaniu zadań na stanowiskach wynikających z nadanych przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych.