Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Będą służby ponadnormatywne w gminie Sławno i gminie Paradyż

Komendant Powiatowy Policji w Opocznie mł. insp. Konrad Kobierski oraz Wójtowie gmin Sławno i Paradyż podpisali porozumienie w sprawie zorganizowania służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy policji .zwiększeniu liczby patroli policyjnych, poprzez zorganizowanie dodatkowych służb prewencyjnych.Wójtowie obu gmin od lat współpracują z opoczyńską Policją i wspólnie z mundurowymi podejmują szereg działań mających na celu wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców gmin Paradyż i Sławno.Dzięki zrozumieniu i przychylności Rady Gminy Paradyż oraz Rady Gminy Sławno, podjęto decyzję o zwiększeniu liczby patroli policyjnych, poprzez zorganizowanie dodatkowych służb prewencyjnych.

14 maja 2018 roku, Komendant Powiatowy Policji w Opocznie mł.insp. Konrad Kobierski w obecności Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Opocznie mł.insp. Wojciecha Dworaka, podpisał  porozumienia w Wójtem Gminy Sławno- Tadeuszem Wojciechowskim oraz Wójtem Gminy Paradyż  Wojciechem Rudalskim w ramach, którego na terenie obu gmin  zostanie zwiększona ilość prewencyjnych patroli policyjnych poprzez uruchomienie systemu służb ponadnormatywnych.

Urząd Gminy Sławno przekazał Komendzie Powiatowej Policji w Opocznie ten cel 4 tys. złotych, natomiast Urząd Gminy Paradyż 3 tyś złotych, co pozwoli na uruchomienie dodatkowych kilkudziesięciu patroli policyjnych .

Istotą porozumienia jest powołanie dodatkowych patroli Policji w ramach których policjanci w czasie wolnym od służby podejmować będą czynności mające na celu przeciwdziałanie przestępczości i popełnianiu wykroczeń oraz poprawę porządku publicznego. Policja dyslokuje służby ponadnormatywne na terenie gmin zgodnie z prowadzoną na bieżąco analizą zagrożenia przestępczością oraz  zgłoszeniami zamieszczonymi na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

asp.szt. Barbara Stępień