Uważaj na niewybuchy - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Opocznie

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Uważaj na niewybuchy

Opoczyńscy policjanci w 2017 roku zabezpieczyli łącznie 1242 sztuki amunicji różnego rodzaju pochodzących z okresu I i II wojny światowej. W ciągu całego 2017 roku Nieetatowa Grupa Rozpoznania Minersko Pirotechnicznego opoczyńskiej komendy policji otrzymała łącznie 35 zgłoszeń o odnalezieniu niewybuchów z czego potwierdzonych zostały 22 zgłoszenia.

Jak rozpoznać niewybuch i jak zachować się w sytuacji jego odnalezienia?

Niewybuchem może  być:

  • zapalnik,
  • pocisk
  • bomba lotnicza,
  • naboje artyleryjskie i karabinowe  
  • granaty,
  • miny wszelkich typów,
  • złom metalowy zawierający resztki materiałów wybuchowych.

Co jest niezwykle ważne i o czym należy zawsze pamiętać.

Materiały wybuchowe stosowane w technice wojskowej w praktyce są całkowicie odporne na działanie warunków atmosferycznych i niezależnie od daty produkcji zachowują swe właściwości wybuchowe.

Dlatego zawsze bezwzględnie należy zachować niezbędne środki ostrożności w sytuacji odnalezienia takiego ładunku. Niezachowanie należytych środków bezpieczeństwa po odnalezieniu niewybuchu/niewypału, niewłaściwe postępowanie wynikające z braku świadomości o grożącym niebezpieczeństwie może doprowadzić do wielu nieszczęść, a nawet do śmierci.

Miejsce znalezienia niewybuchu należy w sposób wyraźny oznaczyć, zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych i niezwłocznie przekazać informację o znalezisku odpowiednim służbom.

 Kategorycznie nie wolno znalezionych niewybuchów/niewypałów podnosić, odkopywać, przenosić, a także wrzucać ich do ognia, ani do miejsc takich jak stawy, jeziora, rowy.

 

opr/ asp.szt. Barbara Stępień