Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Współpraca z placówkami oświatowymi na terenie gminy Żarnów.

Policjanci z Komisariatu Policji w Paradyżu spotkali się z nauczycielami ze szkół w Żarnowie, Klewie gdzie omówili założenia Kampanii Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka pod nazwą „ Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny”

Dodatkowo mundurowi przekazali pedagogom kalendarze profilaktyczne, które mają ułatwić planowanie konkretnych działań profilaktycznych skierowanych zarówno do dzieci jak też do rodziców. Spotkania z nauczycielami były także doskonałą okazją do rozmowy na temat ewentualnych zagrożeń w szkole. Zarówno policjanci jak też nauczyciele stoją na stanowisku, że skondensowane działania profilaktyczne z udziałem rożnych służb i instytucji mogą w znaczący sposób przyczynić się do poprawienia świadomości dzieci i młodzieży na temat odpowiedzialności za własne czyny, a także ustrzec młodych ludzi przed zachowaniami destrukcyjnymi czy demoralizującymi. Pedagodzy zgłaszali potrzebę kontynuowania spotkań z przedstawicielami policji.

 

asp.szt. Barbara Stępień