Debata o bezpieczeństwie imprez masowych - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Opocznie

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Debata o bezpieczeństwie imprez masowych

Przedstawiciele wszystkich podmiotów, których zadania wiążą się z organizacją imprez masowych uczestniczyli w spotkaniu, którego gospodarzem byli policjanci Komendy Powiatowej Policji w Opocznie.

 

Głównym celem debaty było omówienie dotychczasowej współpracy, a także wyznaczenie priorytetów na przyszłość, w kwestii organizowania tego rodzaju imprez.

W spotkaniu w opoczyńskiej komendzie wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych powiatowych i miejskich, Państwowej Straży Pożarnej, klubów piłkarskich, Straży Miejskiej, oraz policjanci. Celem spotkania było omówienie dotychczasowej współpracy i zakresu zadań, które spoczywają na organizatorach tego typy imprez. .

Spotkanie otworzył podinsp. Wojciech Dworak, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Opocznie, który omówił, jak ważny jest bieżący kontakt w zakresie przygotowań przedsięwzięć, gdyż trzeba podejmować wspólne wysiłki, aby wpływać na bezpieczeństwo mieszkańców, szczególnie podczas dużych imprez czy to sportowych czy kulturalno- rozrywkowych.

O przepisach regulujących organizowanie imprez o charakterze masowym w swoim wystąpieniu opowiedział Naczelnik Wydziału Prewencji podinsp.Robert Wojciechowski. Prelegent omówił wymogi prawne, jakie nakłada na organizatora ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych. Szczególnie zwrócił uwagę na prawidłowe sporządzanie dokumentacji związanej z planowaniem imprez.

Kolejne wystąpienie należało do Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego, który omówił zasady zgłaszania przemarszu, wyścigów, rajdów czyli tych imprez, w których wykorzystywana jest pas drogowy. Korzystając z okazji policjanci podsumowali także działanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa na terenie powiatu. W swoim wystąpieniu Kierownik Dzielnicowych asp.szt. Piotr Białuski nie tylko przedstawił statystyki dotyczące ilości zgłoszonych za pomocą aplikacji zgłoszeń ale także omówił zasady działania mapy.

 

st.asp. Barbara Stępień