Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Będzie więcej patroli policji- podpisano porozumienia

Komendant Powiatowy Policji w Opocznie podpisał porozumienia z Burmistrzami Opoczna, Drzewicy oraz wójtami gmin Sławno i Poświętne w sprawie zorganizowania w okresie wakacyjnych weekendów, służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy policji na terenie gmin.

19 maja 2017roku,Komendant Powiatowy Policji w Opocznie mł.insp. Konrad Kobierski w obecności kadry keirowniczej opoczyńskiej komendy, podpisał  porozumienia w ramach, których w okresie wakacyjnych weekendów na terenie gmin Opoczno, Drzewica, Sławno i Poświętne zwiększona zostanie ilość prewencyjnych patroli policyjnych poprzez uruchomienie systemu służb ponadnormatywnych. Każda z gmin na ten cel przekazała środki pieniężne.

Gmina Opoczno: 10.880 złotych co pozwoli na zorganizowanie 34 dodatkowych patroli policyjnych.

Gmina Drzewica: przekazała na ten cel  środki finansowe w wysokości 7.000 zł, dzieki temu zostanie zorganizowanych dodatkowych 20 patroli.

Gmina Sławno: 6840 zł, liczba dodatkowych patroli wyniesie 19.

Gmina Poświętne: 3.000 zł, co pozwoli na uruchomienie dodatkowych 9 patroli policyjnych.

W każdym przypadku w ramach podpisanych porozumień  policjanci będą pełnili służbę w czasie przekraczającym normę określoną w ustawie o Policji.

Służby ponadnormatywne mają na celu przede wszystkim podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez aktywne przeciwdziałanie czynom chuligańskim, które są najbardziej społecznie uciążliwe. Dzieki przychylności władz gminy, policjanci będą pełnili dodatkowe służby w ramach zawartych porozumień.

W marcu tego roku podobne porozumienie zostało podpisane z Gminą Paradyż.

 

st.asp. Barbara Stępień


 

  • Podpisane porozumienie z Burmistrzem Opoczna
  • Podpisane porozumienie z Burmistrzem Drzewicy
  • Podpisane porozumienie z Wójtem Sławna
  • Podpisane porozumienie z Wójtem Poświętnego